Verantwoording & ANBI

Naam: StichtingSterksaam
Fiscaal nummer: 8544.81.424
KvK nummer: 61771929

Contactgegevens:
Heereweg 460 A 
2161 DH Lisse

Doelstelling:
Samen Sterk. Als totaal team samen met de bewoners en de deelnemers van de dagbesteding. Samen sterk voor en met de mensen met een uitdaging,  daar werken we voor!

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:
Stichting Sterksaam is een kleinschalig wooninitiatief met zinvolle dagbesteding in Lisse (Duin- en Bollenstreek) waar de bewoner/deelnemer centraal staat. Hier wonen en/of werken jong volwassenen met een verstandelijke uitdaging en/of psychiatrische achtergrond. De woning biedt plaats voor 7 (jong)volwassenen met een verstandelijke uitdaging en/of psychiatrische achtergrond. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van de bewoners en sturen wij aan op mogelijkheden in plaats van beperkingen. Zorg op maat voor elke bewoner, waarbij een klein team van zorgmedewerkers 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar staat.

De dagbesteding van Stichting Sterksaam is voor bewoners van de woon-zorgboerderij, maar ook niet-bewoners met een verstandelijke uitdaging en/of psychiatrische achtergrond zijn van harte welkom. Wij bieden dagbesteding aan op ons terrein in onze mooie nieuwe schuur en in de moestuin en dierenweide. De financiering van het wonen en begeleiding wordt deels gefinancierd uit de huur en PGB opbrengsten. Voor overige zaken zijn we aangewezen op sponsoren en donateurs, eventuele subsidies, bijdragen van derden, schenkingen en erfenissen.

Bestuur
Voorzitter: Johannes Van Rhijn
Penningmeester: Ton van der Poel
Secretaris: Jacomien de Jong
Bestuurder: Marja Dijkzeul
Bestuurder: Wim van Saase