Klachten procedure Stichting Sterksaam

Onafhankelijke klachtenafhandeling  & bemiddeling heeft  Stichting Sterksaam middels een abonnement gewaarborgd bij stichting Quasir.

Klacht zorginhoudelijk

1e bespreekbaar maken met de PB er bewoner / deelnemer

2e Niet tevreden kan men terecht bij zorg coördinator / teamleider 

3e Niet tevreden kan men terecht bij het bestuur

4e Niet tevreden kan men terecht bij onafhankelijke stichting Quasir

Klacht niet zorginhoudelijk

1e bespreekbaar maken met de PB er bewoner / deelnemer

2e Niet tevreden kan men terecht bij teamleider 

3e Niet tevreden kan men terecht bij het bestuur

4e Niet tevreden kan men terecht bij onafhankelijke stichting Quasir