Samen Sterk in elk Talent

Samen Sterk in elk Talent, daar staat Stichting Sterksaam voor. Samen Sterk voor en met de mensen met een uitdaging, waarbij de bewoner of deelnemer centraal staat. Er wordt gekeken hoe de bewoner/deelnemer binnen zijn eigen mogelijkheden de dingen kan (blijven) doen die hij zelf belangrijk en zinvol vindt. Niks is hierin te gek, onze begeleiders zijn creatief en zetten graag net dat extra stapje.

Kernwaarden

De bouwstenen van Stichting Sterksaam, dat wat Stichting Sterksaam krachtig maakt, zijn de kleinschaligheid van de stichting, de persoonlijke zorg en de creativiteit en betrokkenheid van de medewerkers. In de zorg staan vertrouwen, zelfredzaamheid en gezelligheid voorop.

Werkwijze

Er wordt vanuit drie principes gewerkt: oplossingsgericht werken, de Geef me de Vijf methode en de positieve psychologie. Oplossingsgericht werken betekent dat gekeken wordt naar wat al goed gaat en hoe deze vaardigheden uitgebreid kunnen worden, op een stapsgewijze manier. De focus ligt op succeservaringen, door haalbare doelen te stellen en de vooruitgang regelmatig te evalueren, waarbij steeds gekeken wordt wat er nodig is voor een kleine stap vooruit.

Met de Geef me de Vijf methode wordt structuur en duidelijkheid geboden, door voor de bewoner/deelnemer zoveel mogelijk antwoord te geven op de 5 vragen “Wat, Hoe, Wie, Waar, Wanneer”. Het liefst zoveel mogelijk aan de hand van visuele ondersteuning, omdat dit de zelfredzaamheid vergroot en onze doelgroep vaak visueel is ingesteld. Het is een methode die oorspronkelijk ontwikkeld is voor het werken met mensen met een autisme spectrum stoornis. Er is echter gebleken dat ook mensen met een verstandelijke beperking gebaat zijn bij de structuur en visuele ondersteuning die de methode biedt, omdat zij doorgaans moeite hebben met het verwerken van verbale informatie en visuele informatie dan kan ondersteunen in de verwerking hiervan. Ook kan er zo voor gezorgd worden dat zij iets waarvoor zij voorheen van andermans instructies afhankelijk waren, zelf kunnen doen door de plaatjes erbij te pakken die stap voor stap afbeelden wat zij moeten doen.

Ook in de positieve psychologie ligt de nadruk op de sterke kanten van mensen, waarbij het belang van een gevoel van eigen kunnen, eigen zeggenschap (autonomie) en de behoefte aan verbondenheid en acceptatie centraal staan. Er wordt dus gewerkt naar een gevoel iets te kunnen, er controle over te hebben en erbij te horen. Dit heeft een uitwerking op het emotionele welbevinden (tevredenheid, ervaren van positieve gevoelens), psychologische welbevinden (zelfredzaamheid, doelgerichtheid, zelfacceptatie, zelfvertrouwen) en sociaal welbevinden (zelfontplooiing in de maatschappij, participatie, vertrouwensvolle relaties met anderen).

Samengevat wordt bij Stichting Sterksaam dus gewerkt met een stapsgewijs ontwikkelingsplan, gefocust op de krachten van de bewoner/deelnemer, zoveel mogelijk met visuele ondersteuning en met aandacht voor het psychologisch, sociaal en emotioneel welbevinden.