Samen Sterk in elk Talent

Samen Sterk in elk Talent, daar staat Stichting Sterksaam voor. Samen Sterk voor en met de mensen met een uitdaging, waarbij de bewoner of deelnemer centraal staat. Er wordt gekeken hoe de bewoner/deelnemer binnen zijn eigen mogelijkheden de dingen kan (blijven) doen die hij zelf belangrijk en zinvol vindt. Niks is hierin te gek, onze begeleiders zijn creatief en zetten graag net dat extra stapje. 

Kernwaarden

De bouwstenen van Stichting Sterksaam, dat wat Stichting Sterksaam krachtig maakt, zijn de kleinschaligheid van de stichting, de persoonlijke zorg en de creativiteit en betrokkenheid van de medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat een bewoner/deelnemer zich bij ons op zijn plek voelt en gezien wordt. Ieder mens heeft behoefte aan een gevoel van eigen kunnen, eigen zeggenschap (autonomie) en de behoefte aan verbondenheid en acceptatie. In onze zorg proberen we hier zo veel mogelijk bij aan te sluiten. Daarnaast hebben wij duurzaamheid en in contact staan met de natuur hoog in het vaandel, merkbaar aan bijvoorbeeld onze moestuin, zonnepanelen en onze elektrisch rijdende bus.

Werkwijze

Iedere bewoner en deelnemer krijgt een persoonlijk begeleider, die zorg draagt voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Hiermee werken wij aan groei door aan te sluiten bij iemands niveau en interesse. Elke bewoner en deelnemer heeft doelen. De focus ligt op stapsgewijze groei door succeservaringen, door haalbare doelen te stellen en door de voortgang regelmatig te evalueren. Vervolgens staat er in het plan welke begeleiding iemand nodig heeft, waarbij bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod komen. Bij welke manier van benaderen voelt iemand zich prettig? Wat kan iemand zelf en waarbij is er hulp nodig? Hoe kan iemand nieuwe dingen aanleren?    

Veel van onze bewoners en deelnemers hebben baat bij duidelijkheid en structuur, wat wij hen zo veel mogelijk proberen te geven door bijvoorbeeld het maken van een dagplanning en het gebruik van picto’s of andere visuele ondersteuning. 

Samengevat wordt bij Stichting Sterksaam dus gewerkt met een stapsgewijs ontwikkelingsplan, gefocust op de krachten van de bewoner/deelnemer, zoveel mogelijk met visuele ondersteuning en met aandacht voor het psychologisch, sociaal en emotioneel welbevinden.